Победници на 10км трката

  • 04.08.2021
Победници на првото издание на Трка на Поезијата...
Женска трка на 10км
1. Билјана Кираџиева (38:38)
2. Весна Кираџиева (42:36)
3. Сандра Арсовска (45:29)
 
Машка трка на 10км
1. Милош Ранчиќ (34:34)
2. Миомир Алексовски (34:59)
3. Александар Кираџиев (35:35)
Ви благодариме на учеството!
Спортски поздрав!
Сподели