На 25.05.2018 година. во Европа започна примената на Општата регулатива за заштита на личните податоци. (Регулатива (ЕЗ) 2016/679).

 

GDPR им овозможува на граѓаните на Европската унија (ЕК) подобро да ја контролираат употребата на нивните лични податоци.

 

На трката на Поезијата во Струга, анонимноста на нашите регистрирани учесници, заштитата на личните податоци и нивната доверливост се наш приоритет и ги следиме сите национални и европски барања и прописи за заштита на личните податоци.

 

Подолу можете да прочитате важни аспекти за тоа какви информации и лични податоци собираме и како управуваме со нив, како се користат и со кого се споделуваат.

 

КОЛЕКЦИЈА, ТРЕТМАН И УПОТРЕБА НА ПОДАТОЦИ

Како и со повеќето веб-страници, можете да ја посетите нашата страница без да откриете ваш идентитет или други лични информации.

 

• Ние собираме само информации и лични податоци (во понатамошниот текст како "податоци"), што ќе се обезбеди доброволно кога ќе се регистрирате за Трка на поезијата, со пополнување на нашата регистрација форма, информациите кои ги бараме се состојат од: Име и Презиме, година на раѓање, Град, Земја, Телефон, Електронска пошта, пол, трка за трчање.</b >

 

Ние сме должни да ве известиме дека Трка на Поезијата собира, обработува и складира само лични податоци, потребни за спроведување на натпреварот, како што следува:

 

- Име и презиме - потребни за идентификување на учесниците во класификацијата на далечината.

- Година на раѓање - неопходна за поделба на учесниците во возрасни групи по трките.

- Град - потребен за статистичка анализа на учесниците на Трка на Поезијата.

- Земја - потребна за статистичка анализа на учесниците на Трка на Поезијата.

- Телефон - неопходен за повратна информација од учесникот во случај на неправилности во процесот на регистрација.

- Електронска пошта – потребен е при регистрација на секој учесник, како верификација за истиот и добивање на информации во врска со целиот настан.

- Пол - потребен за одделување на учесниците на рангирањето - жени / мажи.

 

ЛЕТНИ ПОДАТОЦИ

Ние ги чуваме сите податоци, сè додека не поднесете барање за бришење во писмена форма. Може да побарате делумно или целосно бришење на вашите податоци во секое време. Овие барања ќе ги исполниме без одлагање.

 

ПРИСТАП ДО ПОДАТОЦИ

Можете да добиете информации за зачуваните податоци во секое време преку писмено барање.

 

ТРАНСФЕР НА ПОДАТОЦИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Ние не ги обезбедуваме податоците, ние ги чуваме податоците само за нас. Исклучиво, ние не ги продаваме, доделуваме или разменуваме вашите податоци, освен ако таквото откривање не е пропишано со закон или не е експлицитно опишано подолу.

 

БЕЗБЕДНОСТ

Ние се грижиме за безбедноста на вашите податоци и ги користиме сите технички и организациски опции за складирање на некој начин, што не е достапно за никој друг освен за нас. Сите податоци се зачувани во сервер, што исполнува висок стандард на безбедност и е заштитено од неовластен пристап.

 

ДАТУМ НА Складирање на лични податоци

Со оглед на интересите и потребите на учесниците на Трка на Поезијата, личните податоци се чуваат на неодредено време или додека не се претстави писмено барање за бришење од рангирањето на различните растојанија.

 

ОСТАНАТИ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ КОИ НЕ СЕ ПОБАРУВААТ

Трка на Поезиајта не собира, обработува и чува други лични податоци, вклучително и субјективни и „чувствителни“ (етничка припадност, религија, образование, сексуална ориентација, политичка или друга припадност), кои не се потребни за исполнување на нашите процеси и објавување на конечните резултати, постигнати од учесниците на Трка на Поезијата.