Денеска на пладне се отвараат регистрацијата!

  • 15.02.2021

Почитувани, Регистрацијата започнува на пладне во 12:00 часот на 15.02.2021 година, истата ќе се одвива во три фази:

1 фаза: 15.02.2021 - 28.02.2021 година

2 фаза: 01.03.2021 - 04.04.2021 година

3 фаза: 05.04.2021 - 02.05.2021 година

За секоја информација обратете се лично на contact@poetryrun.mk, во директни пораки преку социјалните медиуми или преку официјалниот телефон кој што е оставен на веб сајтот.

Со почит, Здружение за унапредување на спортот и организирање на спортски настани Спортски Мостови Струга. www.poetryrun.mk

Сподели