# Стартен број Име Презиме Пол Година на раѓање Држава Клуб / Тим билдинг Време на тргнување