Afati i fundit për regjistrim

Afati i fundit për regjistrim është deri 23.59.59h më 30 Prilli 2023. Pas kësaj, ju do të keni mundësi të bëni regjistrim të vonuar në zyrën e garave gjatë EXPO më 18, 19 dhe 20 maj.

* Nuk do të ketë regjistrim ditën e garës!

Cila është mosha minimale për pjesëmarrje?

Pjesëmarrësit në garën kryesore prej 10 km duhet të jenë më të vjetër se 16 vjet, pjesëmarrësit në garën rekreative prej 5 km mund të jenë më të vjetër se 13 vjet, ndërsa në garën për fëmijë pjesëmarrësit nuk duhet të jenë më të vjetër se 13 vjeç.

Si të regjistrohemi për garën e poezisë?

Aplikoni online (Regjistrimi i Detyrueshëm) në faqen e internetit të garës www.poetryrun.mk, ose nëse nuk jeni në gjendje të paguani në internet, mund të kontaktoni contact@poetryrun.mk për informacione të detajuara.

A kam nevojë për një çertifikatë mjekësore?

Çertifikata mjekësore nuk kërkohet, ju jeni përgjegjës për gjendjen tuaj psiko-fizike dhe shëndetësore.

Ku mund ta shoh regjistrimin tim, nëse jam regjistruar tashmë?

Këtu ju mund të gjeni faqen e plotë të Garës së Poezisë për të gjitha garat.

Konfirmimi i regjistrimit

Konfirmimi i regjistrimit do t'ju dërgohet pas përfundimit të pagesës suaj përmes postës elektronike. Ju duhet të sillni me vete kopjen e shtypur të konfirmimit ose duke treguar postën elektronike për të marrë numrin tuaj të fillimit.

Ndryshoni të dhënat tuaja

Nëse dëshironi të ndryshoni informacionin tuaj të regjistrimit, thjesht na dërgoni një email deri në afatin e regjistrimit. Për ndonjë pyetje, na telefononi: +389 77 736 553 / gjatë ditëve të punës nga 09:00-15:00... ose na kontaktoni me email contact@poetryrun.mk ose në faqet zyrtare të mediave sociale të garës sonë.

Gjatë EXPO nuk është e mundur të ndryshoni të dhënat tuaja personale, nëse keni nevojë, këtë duhet ta bëni brenda afatit të fundit të regjistrimit.

Heqja dorë nga Gara e Poezisë.

Nuk është e mundur të anulohet gara. Nëse nuk mund të merrni pjesë në garë, për ndonjë arsye, ne nuk mund t'ju rimbursojmë fondet tuaja.

Kur dhe ku mund të marr paketën fillestare për garën?

Vetëm në datat e caktuara para fillimit të garës dhe në vendin ku do të mbahet EXPO.

A mund ta marr çantën e garës në ditën e garës?

Me rekomandimet aktuale nga OBSH, dorëzimi i paketave për garën do të bëhet vetëm në EXPO në datat e sakta në maj 2021 në vendin e caktuar të tërheqjes.

A mund të marr paketën fillestare për një konkurent tjetër?

Për të marrë paketën fillestare të një garuesi tjetër, duhet të tregoni konfirmimin e regjistrimit të tij / saj.

Ku është fillimi i garës?

Fillimi i të gjitha garave është në urën e poezisë përpara Hotel Drim! Ju lutemi të jeni pak më herët me kohë për të shmangur stresin, tensionin ose nxitimin. Në anën e majtë dhe të djathtë ka hapësirë të mjaftueshme për spektatorët në fillim.

A është gara e çertifikuar?

Po, gara ka një Çertifikatë Kombëtare të njohur nga Federata Atletike e Maqedonisë.

Cila është pista e garës?

Pista e garës është pothuajse tërësisht e sheshtë, pjesa më e madhe e saj kalon përgjatë Liqenit të Ohrit, pista është kryesisht në një rrugë të asfaltuar dhe një pjesë e vogël e shtruar përgjatë Drinit të Zi.

A lejohen kafshët në pistë?

Nuk ju lejohet të vraponi në garë bashkë me kafshët tuaja.

Çfarë mund të bëj nëse rezultati im mungon ose është i pasaktë?

JJu lutemi na telefononi në +389 77 736 553 ose kontaktoni me email - contact@poetryrun.mk

Pije freskuese

Do të ketë stacione freskuese në garë çdo 2.5 km. Ne do të botojmë më shumë informacione në të gjitha faqet tona sociale njëkohësisht.

Rifreskimi përfundimtar

Pas garës ju do të qëndroni në zonën e pijeve freskuese ku do të freskoheni me fruta, pije të nxehtë, pije izo dhe ujë.

Тualetet

Tualetet do të vendosen në zonën e zonës fillestare dhe përfunduese.

Shoqërimi në garë

Nuk lejohet të ketë ndonjë shoqërim me biçikletë ose mjet tjetër transporti në pistë. Nëse dikush ju shoqëron, do të skualifikoheni.

Ndihma mjekësore

Ju lutemi filloni garën vetëm nëse jeni mirë me shëndet. Nëse keni nevojë për ndihmë mjekësore gjatë vrapimit, shkoni në stacionin tjetër mjekësor. Në zonën përfundimtare, Kryqi i Kuq do të sigurojë kujdes mjekësor.

Muzikë gjatë vrapimit

Ne do të kujdesemi për muzikën në pistë. Ne ju rekomandojmë që të mos përdorni pajisje muzikore atje ku do t'ju shpërqëndrojnë. Kjo ka të bëjë me sigurinë tuaj, dhe çdo aksident është përgjegjësia juaj.

A do të marr një medalje?

Po, të gjithë pjesëmarrësit që e përfundojnë me sukses, do të marrin një medalje pas garës (përveç garës për fëmijë).