Kushtet për pjesëmarrje në Garën e Poezisë në Strugë.

Ju lutemi, para regjistrimit, bëni kujdes gjatë leximit të udhëzimeve të mëposhtme, të cilat do t'ju ndihmojnë në orientimin tuaj dhe situata të ndryshme gjatë përgatitjes dhe pjesëmarrjes së Gara të Poezisë në Strugë.

Gara e Poezisë në Strugë organizohet nga organizatorët e rregullave të IAAF, rregullave BAF dhe propozimeve për vitin 2021.

Kushtet për pjesëmarrje në garën e poezisë në Strugë i nënshtrohen Kushteve të Përgjithshme të konkursit dhe janë të detyrueshme për çdo pjesëmarrës të regjistruar në ngjarje. Çdo pjesëmarrës në garën e poezisë në Strugë do të fillojë me rrezikun e vet! Secili pjesëmarrës është personalisht përgjegjës për vendimin e tij / saj në lidhje me gjendjen e tij / saj fizike dhe mundësinë për të përfunduar të gjithë distancën në kategorinë e zgjedhur.

Gjatë garës, këshillohet të mos dëgjoni muzikë dhe të mos vini kufje për arsye sigurie. Udhëzuesit ose persona të tjerë me biçikleta (ose mjete të tjera) nuk duhet të shoqërojnë pjesëmarrësit dhe për këtë arsye do të përjashtohen nga policia ose organizatorët.

Sipas rregullave të IAAF, pranimi i rifreskimit lejohet vetëm në zonat e stacionit të rifreskimit.

Të gjithë pjesëmarrësit duhet të ndjekin udhëzimet e gjyqtarëve, teknikëve dhe organizatorëve.

Shkelja e këtyre rregullave mund të çojë në skualifikim!

Pas regjistrimit në internet, ju mund të zgjidhni të paguani me kartë krediti ose në Bankë me një fletëpagesë.

E RANTNDSISHME: Nëse paguani tarifën e regjistrimit të Kartës së Kreditit, por nuk mund të merrni paketën fillestare për ndonjë arsye dhe nuk mund të merrni pjesë, tarifa e regjistrimit nuk do të rimbursohet.

Unë e pranoj që të drejtat për përdorimin proporcional të emrit tim, zërit, fotografisë ose materialit video i përkasin organizatorit, duke përfshirë të gjitha format e reklamave në radio, TV dhe internet dhe aktivitete të tjera komerciale jane të organizatorit.

Organizatori rezervon të drejtën për të bërë ndryshime në çdo kohë në rregullat e mësipërme nëse është e nevojshme dhe siç e parasheh të nevojshme.