Bëhuni vullnetar

Bëhuni pjesë e garës së poezisë, ju ini vullnetarë, së bashku për të promovuar Strugën në një dritë tjetër, dritë të sportit dhe shëndetit, bashkohuni me ne dhe ndihmoni të tjerët për të arritur me sukses qëllimin e tyre, kjo është Gara e parë e Poezisë, por para nesh është një sfidë e vërtetë dhe shpresojmë që kjo të shndërrohet në një traditë dhe histori, të jetë pjesë e edukimit të popullatës së re, të jetë pjesë e organizimit të Gara e Poezisë.

Emri juaj

Adresa juaj e e-mailit

Numri juaj i telefonit

Zgjidhni gjininë

Zgjidhni datën e lindjes

Zgjidhni madhësinë e bluzës

Duke plotësuar këtë aplikacion, unë pranoj të jem vullnetar për nevojat e Manifestimit Sportiv Poezi Run 2022. Unë konfirmoj se do të kaloj trajnimin për vullnetar dhe se do të jem në funksion të ngjarjeve të planifikuara sportive që janë pjesë e Manifestimi Sportiv Poezi Vrapim 2022.