Pa ndihmën e sponsorëve, do të ishte e pamundur të zhvillohej një ngjarje kaq e kërkuar sportive si Gara e Poezisë në Strugë.

 

Për këtë qëllim, ne si shoqatë i kemi ndarë sponsorizimet në disa nivele sipas kontributit financiar:

 

Pako diamanti: 1 sasi

Kjo paketë sponsorizimi mund të përdoret si një paketë dhe të jetë një sponsor unik i të gjithë ngjarjes.

 

Paketa prej ari: 3 sasi

Kjo paketë sponsorizimi mund të përdoret si tre paketa dhe të marrë kushtet e arta të ngjarjes.

 

Paketa argjendi: 5 sasi

Kjo paketë sponsorizimi mund të përdoret si pesë paketa dhe të marrë kushtet e argjendta të ngjarjes.

 

Paketa prej bronzi: numër i pakufizuar i paketave

Kjo paketë sponsorizimi mund të përdoret si paketa e pakufizuar dhe të marrë kushte bronzi për ngjarjen.

 

Përveç këto më sipër, ka mbështetës dhe sponsorë mediatikë.

 

Përkrahni ngjarjen më të madhe dhe historike të vrapimit në Strugë dhe krijoni një histori të suksesshme sportive me ne.

 

Për oferta dhe detaje për sponsorizimin, ju lutemi na kontaktoni në contact@poetryrun.mk